8 czerwca, 2022

8 czerwca 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego lp Oferent Tytuł zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży „Poznajemy historię i kulturę Pomorza” kolonia dla dzieci województwa podlaskiego 9 600,00 2. ZHP Chorągiew […]