maj 2022

31 maja 2022

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Św. Ignacy Loyola oczami dzieci i młodzieży”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie wraz z Wydziałem Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie, Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego w Polsce, Biblioteką Publiczną Gminy Wolin i Gminą Wolin zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt.: „Św. Ignacy Loyola oczami dzieci i młodzieży” […]

31 maja 2022

Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe.

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia w okresie roku szkolnego 2022/2023 w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe. Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek takich jak: szkoły podstawowe, placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, którzy z różnych przyczyn nie są objęci pomocą z programu rządowego w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia […]

31 maja 2022

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania 2022

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2022 r. Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy […]

31 maja 2022

Imprezy kulturalne przygotowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Zapraszamy do udziału w przygotowanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku interesujących imprezach kulturalnych, spotkaniach, wykładach i zajęciach interaktywnych dla rodzin z dziećmi. Przykładowe wydarzenie organizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku: Spotkania z ikoną 31 maja 2022, godz. 15.00 Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1 Warsztaty cykliczne, podczas których uczestnicy wzbogacają zarówno wiedzę teoretyczną na […]

30 maja 2022

Zarządzenie nr 42 /2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR  42 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  30 maja  2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt […]

30 maja 2022

Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty […]

30 maja 2022

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 moduł 3 – wyniki oceny wniosków w roku 2022

  Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 41/2022 z dn. 23 maja 2022 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023.   W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu […]

30 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022

27 maja 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 (Dz. U. poz. 1127).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

27 maja 2022

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

26 maja 2022 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116)  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7-13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem […]

26 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1109).

25 maja 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1109).   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia

26 maja 2022

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zachęca do skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod […]

24 maja 2022

Zarządzenie Nr 41/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023

Zarządzenie Nr 41/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  23  maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023  Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt. 5 […]

24 maja 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Polskie Towarzystwo Geograficzne i Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają nauczycieli geografii wszystkich typów szkół oraz geografów – pracowników uniwersytetów i innych ośrodków naukowych do udziału w Kongresie Edukacji Geograficznej pt. „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość”. Celem kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli […]