13 czerwca, 2022

13 czerwca 2022

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. dla dzieci polskich oraz dla dzieci ukraińskich

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. dla dzieci polskich oraz dla dzieci ukraińskich Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że polskich organizatorów wypoczynku obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty  oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przepisy te obowiązują wyłącznie polskich organizatorów wypoczynku dla dzieci polskich oraz organizatorów wypoczynku, w którym […]