1 czerwca, 2022

1 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 43/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku     Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) oraz na […]