20 czerwca, 2022

20 czerwca 2022

Zarządzenie nr 47 /2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki

ZARZĄDZENIE NR     47 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się […]