lipiec 2022

28 lipca 2022

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

  Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie   W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na […]

27 lipca 2022

Konsultacje dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Konsultacje dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Opinie/uwagi należy przesłać na adres: dep-rkm@mz.gov.pl do 10 sierpnia 2022 r. Wniosek i formularz uwag dostępne […]

19 lipca 2022

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami

ZARZĄDZENIE NR  58/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie […]

18 lipca 2022

Zarządzenie Nr 57/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 57/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia […]

15 lipca 2022

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023  Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie […]

14 lipca 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o […]

13 lipca 2022

Stypendia motywacyjne 2022 dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zachęca do wzięcia udziału uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego w konkursie stypendialnym.  Stypendia motywacyjne zostaną ufundowane przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek  z załącznikami należy złożyć do 30 września 2022 r. Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: https://romowie.com/post,24,stypendia.html

13 lipca 2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.   Minister Edukacji i Nauki w dniu 8 lipca 2021 roku ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa edukacji i Nauki w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023. Załączniki Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej […]

13 lipca 2022

Szkolenia z zakresu edukacji włączającej

Szkolenia z zakresu edukacji włączającej Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na szkolenia kadr oświatowych i JST z zakresu edukacji włączającej. Docelowo do końca sierpnia 2023 roku przeszkolonych ma zostać ponad 28 tys. osób w całej Polsce. Szkolenia te mają nie tylko podnieść kompetencje kadr systemu oświaty, ale również przygotować je do projektowanych nowych rozwiązań […]

11 lipca 2022

Zarządzenie Nr 55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Zarządzenie Nr  55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania […]

5 lipca 2022

Zarządzenie Nr 54/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży   Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.z 2021 r. […]

5 lipca 2022

Zarządzenie Nr 53/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  ZARZĄDZENIE NR 53/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. […]