2 sierpnia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotBiologia
Termin składania dokumentów2022-08-16
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin9
Opis

Oferta dotyczy pracy na stanowisku nauczyciela biologii w oddziałach czteroletniego liceum ogólnokształcącego w okresie roku szkolnego 2022/2023 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymagana jest znajomość treści nauczania z biologii określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Oczekiwane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole ponadpodstawowej. Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej szkoły: lo14@um.bialystok.pl.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyXIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-668 Białystok
AdresUpalna 26
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon856613227
E-maillo14@um.bialystok.pl