29 lipca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-08-18
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin11
Opis

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku zatrudni na stanowisko nauczyciela psychologa w szkole

Wymagania:
1. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Obowiązki psychologa w szkolne:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do dnia 18.08.2022 r. na adres e-mail zsz2@zsz2.bialystok.pl z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZSZ Nr 2 w Białymstoku w związku przeprowadzanym naborem do pracy.

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami i zaprosimy na rozmowę.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyZespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-082
AdresŚwiętojańska 1
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon857416143
E-mailzsz2@zsz2.bialystok.pl