15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 95/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedur opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki oraz przekazania szkoły

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. „Procedurę wydawania opinii w sprawie zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. „Procedurę wydawania opinii w sprawie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej”, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie procedur opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki, przekazania szkoły oraz połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95
Data: 2017-12-15, rozmiar: 74 KB
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95
Data: 2017-12-15, rozmiar: 22 KB