13 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji
wojewódzkich konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 87/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w § 1 poz. 370 tabeli przyjmuje brzmienie:

 

Lp. Nazwa konkursu Numer rejonu Funkcja Imię i nazwisko nauczyciela Szkoła
370 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 członek Justyna Turowska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.