25 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim

ZARZĄDZENIE NR 2/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim:

  1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
    oraz
  5. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 5 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Bata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty
/podpisany cyfrowo/

Załączniki

Załącznik nr 1_2022-23_4LO-5T-Bs1
Data: 2022-01-25, rozmiar: 121 KB
Załącznik nr 3_2022-23_Szkoła policealana
Data: 2022-01-25, rozmiar: 114 KB
Załącznik nr 4_2022-23_4LO dla Dorosłych
Data: 2022-01-25, rozmiar: 103 KB
Załącznik nr 5_2022-23_SP dla Dorosłych
Data: 2022-01-25, rozmiar: 105 KB