grudzień 2022

30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 97/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 97/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z […]

30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 96/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr  96/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza co następuje: § 1 Przeprowadzenie […]

30 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023

29 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. poz. 2820). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 […]

30 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej

Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w kwocie 1210,74 zł. Informacja dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2023-r-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej Opłatę akredytacyjną uiszcza się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Numer konta w NBP O/O Białystok 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

30 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 94/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR 94/2022  PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023 Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie […]

30 grudnia 2022

XVI OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA

XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej jest prowadzona przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania […]

30 grudnia 2022

Komunikat WCR w sprawie Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Komunikat Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku w sprawie Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Ukazało się rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023. Limit zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 wynosi 120. Kto składa wniosek?   O uzyskanie zezwolenia na […]

30 grudnia 2022

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Chlorofil, a partnerami merytorycznymi są ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań. Konkurs otrzymał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki. Ekozespoły co najmniej dwuosobowe można zgłosić do 15 […]

30 grudnia 2022

Ogólnopolski Konkurs „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”

  Ogólnopolski Konkurs „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja” Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Fundację im. Zofii i Jana Włodków w […]

30 grudnia 2022

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas […]

30 grudnia 2022

Olimpiada Retoryczna – zmiana terminu drugiego etapu olimpiady

Olimpiada Retoryczna – zmiana terminu drugiego etapu olimpiady Organizatorzy Olimpiady Retorycznej informują, że zapraszają wszystkich uczestników tej olimpiady, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, na eliminacje ustne w nowym, zmienionym terminie. Odbędą się one po feriach zimowych, w środę 8 marca 2023 roku. Etap finałowy, centralny będzie przeprowadzony zgodnie z planem, 14 kwietnia 2023 r. […]

29 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

28 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Tekst rozporządzenia

29 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

28 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. poz. 2811).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

28 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

27 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz. U. poz. 2767).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

28 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w Legnicy i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zapraszają uczniów do udziału w XVI Olimpiadzie Mediewistycznej. Celem olimpiady jest promowanie wiedzy mediewistycznej, poznawanie elementów warsztatu historyka średniowiecza i  kształtowanie kompetencji w zakresie analizy tekstów źródłowych. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa […]

28 grudnia 2022

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski skąd nasz ród”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego organizuje II Międzynarodowy Konkurs Historyczny pt. „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”. Patronat  honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej  Polskiej  Andrzej Duda. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie młodego pokolenia świadomego swej tożsamości. Przedstawienie historii narodowej jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych. Konkurs […]