30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 97/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego
w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 30 grudnia 2022 r.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:

  1. Joanna Strankowska – Przewodnicząca Komisji,
  2. Małgorzata Bazyluk – Członek Komisji,
  3. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

§ 4

Osoby powołane do Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do wiadomości:

  1. Przewodniczący Komisji,
  2. Członkowie Komisji,
  3. a/a.