16 grudnia 2022

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wydał Obwieszczenie , w którym umieścił zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką.

Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Realizacja obowiązków szkoły, kadry zarządzającej i nauczycieli wynikająca m.in. z art. 5 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082), będzie mogła być obecnie wspierana przez zalecenia wynikające z ww. Obwieszczenia.

Obwieszczenia  Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz.116) dostępne jest na stronie:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/116/.