21 maja 2018

Zarządzenie Nr 63/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury obiegu informacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę obiegu informacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Procedura obiegu informacji
Data: 2018-05-21, rozmiar: 33 KB