22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na podstawie art. 92 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 t.j. z dnia 02.12.2016 r.) oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się „Zasady kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Zasady kontroli wypoczynku 2018
Data: 2018-01-22, rozmiar: 72 KB