29 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1889) zarządza się co następuje:

§1

  1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Jolanta Jurgiel – przewodnicząca komisji, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

2) Elżbieta Kamińska – członek komisji, dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

3) Monika Rękawek – członek komisji, główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,

4) Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.