30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 101/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

z dnia 30  listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków  o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku – samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 2,0 TDI o numerze rejestracyjnym BI 95043 w następującym składzie:

  1. Jolanta Jurgiel – Przewodnicząca Komisji,
  2. Sabina Dąbrowska. – Członek Komisji,
  3. Monika Rękawek – Członek Komisji,
  4. Dariusz Piotr Wojciuk – Członek Komisji.

§ 2

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o którym mowa w § 1.

 § 3

Komisja sporządzi protokół z oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego.

§ 4

 Protokół, o którym mowa w § 3, Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1) Przewodniczący Komisji
2) Członkowie Komisji
3) Główny Księgowy
4) a/a