luty 2023

13 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

10 lutego 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2-4 i 7, które wchodzą w życie z dniem […]

8 lutego 2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

27 stycznia 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkami, które wejdą w życie w innych […]

7 lutego 2023

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2023 r. upływa z dniem 28 lutego 2023 r. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać: w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl. Wzór wniosku stanowi […]

6 lutego 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

1 lutego 2023 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (Dz. U. poz. 145). Tekst obwieszczenia

2 lutego 2023

Program Caritas Polska – Szkoła Szkole, pomoc Syrii

Caritas Polska zaprasza społeczności szkolne do udziału w wyjątkowym programie o nazwie „Szkoła Szkole”. Program objęty został honorowym patronatem  Ministra Edukacji i Nauki Celem programu jest zebranie funduszy w polskich szkołach na odbudowę i remont szkół w Syrii, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego. Realizacja programu w tym rejonie stała się możliwa po ustaniu działań […]

1 lutego 2023

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”. Organizatorem konferencji był Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym Infotech w  Białymstoku i Europartnerem Akademickim Klubem […]

1 lutego 2023

Ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”

W dniu 26 października 2022 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się w formie online IX edycja Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest cyklicznie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Zdrowia, Wojewodą Podlaskim oraz profesor dr hab. […]

1 lutego 2023

Informacja z konferencji „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole”

Dnia 23 września 2022 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole” dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, wizytatorów, a także wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zachowań agresywnych […]

1 lutego 2023

Warsztaty „druk 3D dla początkujących”

Podlaski Kurator Oświaty wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach oraz p. Jackiem Dojnikowskim – nauczycielem informatyki tej szkoły, 15 listopada 2022 r. zorganizowali warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych z powiatu monieckiego pn. „Druk 3D dla początkujących”. W trakcie spotkania nauczyciele poznali podstawy obsługi (w tym ich kalibrację, dobór materiału, ustawienia […]