1 lutego, 2023

1 lutego 2023

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja pt. „Kształcenie zawodowe przyszłości”. Organizatorem konferencji był Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym Infotech w  Białymstoku i Europartnerem Akademickim Klubem […]

1 lutego 2023

Ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”

W dniu 26 października 2022 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się w formie online IX edycja Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest cyklicznie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Zdrowia, Wojewodą Podlaskim oraz profesor dr hab. […]

1 lutego 2023

Informacja z konferencji „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole”

Dnia 23 września 2022 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić? Agresja i przemoc w szkole” dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, wizytatorów, a także wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zachowań agresywnych […]

1 lutego 2023

Warsztaty „druk 3D dla początkujących”

Podlaski Kurator Oświaty wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach oraz p. Jackiem Dojnikowskim – nauczycielem informatyki tej szkoły, 15 listopada 2022 r. zorganizowali warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych z powiatu monieckiego pn. „Druk 3D dla początkujących”. W trakcie spotkania nauczyciele poznali podstawy obsługi (w tym ich kalibrację, dobór materiału, ustawienia […]

1 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku zaprasza uczniów do udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”. Celem konkursu jest popularyzacja najnowszej historii Polski oraz kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: I–klasy VII–VIII szkoły podstawowej, […]