7 lutego, 2023

7 lutego 2023

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2023 r. upływa z dniem 28 lutego 2023 r. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać: w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl. Wzór wniosku stanowi […]