13 lutego, 2023

13 lutego 2023

Nowe arkusze kontroli planowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone kolejne arkusze kontroli: – w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy bursy  Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków […]

13 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

10 lutego 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2-4 i 7, które wchodzą w życie z dniem […]