8 lutego, 2023

8 lutego 2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

27 stycznia 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkami, które wejdą w życie w innych […]