8 lutego, 2023

8 lutego 2023

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa, pełniące funkcję ośrodka popularyzującego historię udziału polskich żołnierzy i pracowników wojska w misjach, w roku 70. rocznicy pierwszej misji zagranicznej oraz 50. jubileuszu polskich misji pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych zachęca nauczycieli i uczniów do odwiedzenia Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa, funkcjonującej […]

8 lutego 2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

27 stycznia 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkami, które wejdą w życie w innych […]