8 lutego 2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

27 stycznia 2023 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkami, które wejdą w życie w innych terminach.

Tekst ustawy – Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Spraw oświatowych dotyczą: art. 1 pkt 23-29, art. 11 i art. 32 ww. ustawy.