2023

31 marca 2023

Zarządzenie Nr 34/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 10/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 22 lutego 2022 roku […]

31 marca 2023

INFORMATOR na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej przez organy prowadzące ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek. INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące. W związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej, zwracam się z uprzejmą prośbą do organów prowadzących o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, […]

31 marca 2023

Konferencja – STEAM – to nie problem!

STEAM – to nie problem! Czas inspiracji i wymiany dobrych praktyk. Ogólnopolskie Forum Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii dla nauczycieli i edukatorów Organizatorzy konferencji stacjonarnej „STEAM – to nie problem! Czas inspiracji i wymiany dobrych praktyk. Ogólnopolskie Forum Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii dla nauczycieli i edukatorów” (Projekt PAKT – Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii), […]

31 marca 2023

Konferencja „Nauczyciel 4.0”

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, prowadząca szkoły INFOTECH, zaprasza nauczycieli informatyki oraz osoby zainteresowane nowoczesnymi metodami nauczania na konferencję pt. „Nauczyciel 4.0”, organizowaną w ramach projektu „VET – business to education model” dofinansowanego przez The Velux Foundations. Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w Dużej Auli Budynku Wschodnioeuropejskiej […]

29 marca 2023

Konferencja online „Przemoc rówieśnicza. Co możemy zrobić?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści publicznych i niepublicznych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek w województwie podlaskim Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję on-line pt. „Przemoc rówieśnicza. Co możemy zrobić?” z udziałem pana Dariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Głównym celem jest poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy robimy wystarczająco dużo, aby ograniczyć przemoc […]

29 marca 2023

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne na rok szkolny 2023/2024  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki, Dyrektorzy publicznych […]

29 marca 2023

Rekordowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w 2022/2023

Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek i Sekretarz Stanu w MRiPS Paweł Wdówik podczas konferencji prasowej poinformowali o prowadzonych pracach nad rozwiązaniami wspierającymi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczającymi problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz zaburzeń psychicznych. – Już od paru lat, wraz z zespołem MEiN, wypracowujemy rozwiązania, które mają wesprzeć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wesprzeć dzieci, […]

27 marca 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  27   marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie: Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski […]

27 marca 2023

Zarządzenie Nr 32/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w […]

27 marca 2023

Projekt iTeatr dla Szkół

Zachęcamy uczniów szkół i placówek oświatowych do udziału w projekcie „iTeatr dla Szkół”. Jest  to autorski projekt, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku, a którego widownia w maju 2015 roku przekroczyła pierwszy milion. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce. Odbiorcami comiesięcznych transmisji […]

24 marca 2023

Konferencja on-line „Przemoc rówieśnicza. Co możemy zrobić?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści publicznych i niepublicznych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek w województwie podlaskim Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję on-line pt. „Przemoc rówieśnicza. Co możemy zrobić?” z udziałem pana Dariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Głównym celem jest poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy robimy wystarczająco dużo, aby ograniczyć przemoc […]

24 marca 2023

EuroSkills Gdańsk 2023 – Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza wszystkich chętnych do zarejestrowania się, jako widzów na EuroSkills Gdańsk 2023. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów od 5 do 9 września 2023 r. będą odbywać się w Gdańsku w AmberExpo Gdańsk oraz na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Tego […]