2023

22 września 2023

II Olimpiada Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w II Olimpiadzie Gier Planszowych. Celem olimpiady jest pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności rywalizacji w duchu fair play. Podczas olimpiady będą rozgrywane turnieje gier planszowych, poprzedzane testami wiedzy, sprawdzającymi znajomość faktów odnoszących się […]

22 września 2023

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2022/2023

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2022/2023 będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu […]

22 września 2023

Konferencja „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia skierowanego przez  p. Marzenę Machałek Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego,  na ogólnopolską naukowo-szkoleniowa konferencję on-line pod tytułem „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny  w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”, która odbędzie się dnia 2 października 2023 r.  w godzinach […]

21 września 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

19 września 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo […]

20 września 2023

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości – informacje dla organu prowadzącego podstawowe szkoły niesamorządowe.

Jesteś organem prowadzącym podstawowe szkoły niesamorządowe? Złóż sprawozdanie   dotychczasowej realizacji programu Laboratoria Przyszłości.   Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości przez podstawowe szkoły niesamorządowe składa organ prowadzący. Jeżeli organ prowadzi więcej niż jedną szkołę to sprawozdanie należy złożyć osobno dla każdej ze szkół. Sprawozdania należy składać drogą online poprzez wypełnienie formularza do 18 grudnia […]

20 września 2023

Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy – szkolenie

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do udziału w szkoleniu  pt. „Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy”. Jego celem jest pogłębienie wiedzy specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w środowisku uchodźców oraz zwiększenie skuteczności podejmowania działań w przedmiotowym obszarze. Szkolenie zostało zaplanowane na 12 października 2023 r. w […]

20 września 2023

XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności zaprasza do wzięcia udziału w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Olimpiada organizowana jest dla uczniów techników i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz uczniów liceów ogólnokształcących. Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia Szczegółowe informacje na […]

20 września 2023

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej, która jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia […]

20 września 2023

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje… – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że 13 września bieżącego roku na wspólnej konferencji prasowej został zainaugurowany konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa Ulmy […]

18 września 2023

II Ogólnopolskie Mistrzostwa IT pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki

II Ogólnopolskie Mistrzostwa IT  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki – ogólnopolski konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorzy zapraszają do udziału w  II Ogólnopolskich Mistrzostwach IT podczas których, uczestnicy będą mogli spotkać się z partnerami oraz uczestniczyć w zadaniach konkursowych.  W tym roku dla uczniów przygotowano siedem dywizji tematycznych: AI GameDev Programowanie Robotyka Druk […]

18 września 2023

Konkurs pod hasłem „Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!”

Organizator konkursu: Województwo Podlaskie. Cele Konkursu: pogłębienie oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego oraz zjawisk demograficznych zachodzących w regionie, w kraju i na świecie, zainicjowanie debaty, która pozwoli poznać opinię młodych ludzi na temat jakości życia w naszym regionie na tle reszty kraju oraz przyczyn zjawiska depopulacji w regionie, zachęcenie do publicznej […]

18 września 2023

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również […]

15 września 2023

Europejski Tydzień Sportu

Promocja sportu i aktywności fizycznej – Europejski Tydzień Sportu  Europejski Tydzień Sportu odbywa się każdego roku między 23 a 30 września i obfituje w wiele różnorodnych wydarzeń. Podczas całego tygodnia uczestnicy mogą wziąć udział w zróżnicowanych zajęciach, m.in. treningach w parkach, turniejach szkolnych, meczach, spacerach, wycieczkach pieszych i rowerowych czy dniach otwartych w klubach sportowych. […]

15 września 2023

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i […]

14 września 2023

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”

W roku szkolnym 2023/2024 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) kolejną edycję tematycznego Konkursu Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”. Konkurs polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów i składa się z trzech etapów. Drużyna może składać się z uczniów klas: 4 – 6 lub […]