14 września 2020

Regulaminy, zakresy wymagań

 

Regulaminy (wraz z załącznikami) są zamieszczane
przed 30 września danego roku szkolnego
(§ 4 ust 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 t.j.
)
 

 

Regulamin
Zakres wymagań (załącznik nr 2)
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego [.pdf] Biologia [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego [.pdf] Chemia [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego [.pdf] Fizyka [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego [.pdf] Geografia [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego [.pdf] Historia [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego [.pdf] Informatyka [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego [.pdf] Język angielski [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego [.pdf] Język białoruski [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego [.pdf] Język francuski [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego [.pdf] Język niemiecki [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego [.pdf] Język polski [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego [.pdf] Język rosyjski [.pdf]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego [.pdf] Matematyka [.pdf]

Załącznik nr 1 Wniosek rodziców [.docx]
Załącznik nr 3 Karta kodowa [.docx]
Załącznik nr 4 Oświadczenie członków komisji [.docx]
Załącznik nr 5 Lista z wynikami [.docx]
Załącznik nr 6 Odwołanie [.docx]
Załącznik nr 7 Odpowiedź na odwołanie [.docx]
Załącznik nr 8 Wzór zaświadczenia [.docx]
Załącznik nr 9 Protokół zespołu nadzorującego [.docx]
Załącznik nr 10 Protokół odbioru materiałów konkursowych z eliminacji stopnia rejonowego [.docx]