regulamin

14 września 2020

Regulaminy, zakresy wymagań

  Regulaminy (wraz z załącznikami) są zamieszczane przed 30 września danego roku szkolnego (§ 4 ust 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 t.j.)    Regulamin Zakres wymagań (załącznik nr 2) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego […]