4 stycznia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2015/2016

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana została w trzech miejscowościach: Białymstoku, Łomży, Suwałkach. Uroczyste podsumowanie konkursów jest przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom.
W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych.

  1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  3. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  4. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  5. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  7. Wojewódzki Konkurs Historyczny
  8. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  9. Wojewódzki Konkurs z Plastyki
  10. Wojewódzki Konkurs Informatyczny

    Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.
W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało prawie trzystu nauczycieli na stopniu rejonowym oraz ponad 100 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.
Wyrażam uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, a także nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji oraz osiągnięciem sukcesu uczniów – mają powód do satysfakcji, a także wdzięczność i uznanie uczniów oraz ich rodziców.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 14 tys. uczestników z 310 szkół podstawowych. Najpopularniejszy była matematyka – 3384 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano blisko 1,5 tys. uczestników, najwięcej z języka polskiego i matematyki. Średnio ok. 10% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 651 uczestników. Stanowili oni ok. 5% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2015/2016 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 379 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego. Uzyskali oni 461 tytułów laureata konkursu. Stanowią to ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.
Tytuł laureata z 5 przedmiotów uzyskali:

Alifier Magdalena Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
Marcińczyk Michał Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

119 szkół podstawowych spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2015/2016, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Nazwa szkoły Liczba tytułów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

16

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

16

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

16

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

15

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

14

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

13

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

12

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

12

Liczba laureatów w poszczególnych rejonach

Rejon

Liczba uczniów z tytułem laureata

Liczba tytułów laureata

Ogółem

5 tyt.

4 tyt.

3 tyt.

2 tyt.

1 tyt.

Białystok

271

1

7

40

223

329

Łomża

72

1

2

12

57

92

Suwałki

36

4

32

40

Suma

379

2

9

56

312

461

 

Galeria zdjęć