4 stycznia 2017

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013

W dniach 10-12 kwietnia 2013 roku odbyło się wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzanych w gimnazjach województwa podlaskiego. W tym roku uroczystość została zorganizowana w trzech miejscach:

  • 10 kwietnia 2013 r. dla uczniów z powiatów: kolneńskiego, m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

  • 11 kwietnia 2013 r. dla uczniów z powiatów: białostockiego, monieckiego, sokólskiego, bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, m. Białystok w Publicznym Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

  • 12 kwietnia 2013 r. dla uczniów z powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, m. Suwałki, suwalskiego w Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach.

W spotkaniach uczestniczyli laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście, którzy reprezentowali: Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli w Łomży, Białymstoku i Suwałkach.
Zebranych witali Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska.
W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ok. 16 tys. uczestników z ponad 190 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 3087 gimnazjalistów wzięło w nim udział.
Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 3 tys. uczestników, najwięcej z języka angielskiego (682 uczniów) i biologii (539 uczniów). Średnio ok. 20% uczestników stopnia szkolnego zakwalifikowało się do następnego etapu.
Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 1405 osób, w tym tylko 3 osoby nie zgłosiły się na ostatni etap. Stanowi to 46% uczestników w stosunku do stopnia rejonowego.
Laureatami wszystkich konkursów zostało 756 uczniów (ok. 2% wszystkich gimnazjalistów w województwie), którzy uzyskali 950 tytułów laureata konkursu. Stanowią oni 66% uczestników ostatniego wojewódzkiego stopnia, 7% uczestników stopnia szkolnego.

Uczniowie z największa liczbą tytułów laureatów

Lp. Nazwisko Imię Nazwa szkoły Liczba
tytułów
laureata
1 Lipiński Mateusz Bartosz Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 7
2 Zajkowska Dominika Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 6
3 Zielińska Monika Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku 6
4 Ciszewski Wojciech Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach 5
5 Karwowski Adam Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 5
6 Łupiński Michał Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 5
7 Muszyńska Anna Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 5
8 Bajorek Mateusz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie 4
9 Budrowski Franciszek Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku 4
10 Cichocka Ludwika Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne w Białymstoku 4
11 Drużyński Michał Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych 4
12 Korpacz Jakub Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku 4
13 Korzątkowski Dominik Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne w Białymstoku 4
14 Kurop Anna Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 4
15 Stiepaniuk Kamil Gimnazjum nr 3 w Bielsku Podlaskim 4
16 Szydlik Julia Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 4
17 Trypus Rafał Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 4

Najmłodsi laureaci (uczniowie klas pierwszych, urodzeni w 2000 r., jeden tytuł laureata)

Nazwisko Imię Nazwa szkoły
Maksymiuk Katarzyna Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
Ruczyński Szymon Józef Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali wielokrotny tytuł laureata

Nazwisko Imię Nazwa szkoły

Liczba
tytułów
laureata

Sadowska Daria Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 3
Tur Sławomir Gimnazjum Sportowe im. R. Kaczorowskiego w Supraślu 2

Gimnazja z największa liczbą laureatów

Lp. Nazwa szkoły Liczba
tytułów
laureata
1 Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 76
2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 70
3 Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne w Białymstoku 50
4 Gimnazjum nr 3 w Bielsku Podlaskim 38
5 Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 27
6 Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku 27
7 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku 24
8 Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach 23
9 Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku 23
10 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 21
11 Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 20
12 Społeczne Gimnazjum nr 7 PTO w Białymstoku 18
13 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce 17
14 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży 17
15 Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku 17

142 gimnazja spośród 207 w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2012/2013, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Podczas uroczystości Pan Kurator oraz Pani Wicekurator przekazali swoje uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów.

Załączniki

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w 2013 roku
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w 2013 roku
Data: 2017-01-03, rozmiar: 188 KB