4 stycznia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2014/2015

Oficjalnie kończą się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowano w trzech miejscowościach: Białymstoku, Łomży, Suwałkach.
W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych.

Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Wojewódzki Konkurs z Plastyki

    Od wielu lat dostrzegalny jest wzrost zainteresowania konkursami przedmiotowymi w porównaniu z poprzednimi edycjami. W tym roku szkolnym ze 198 gimnazjów uczestniczyło 18 451 uczniów, ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej.

W roku szkolnym 2014/2015 w komisjach, które sprawdzały prace uczniów gimnazjów pracowało ponad pół tysiąca nauczycieli na stopniu rejonowym oraz blisko 200 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

W bieżącym roku szkolnym (tradycyjnie już) najpopularniejszy był język angielski – 3174 gimnazjalistów wzięło w nim udział.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano prawie 2,8 tys. uczestników, najwięcej z biologii (498 uczniów). Średnio ok. 15% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 1037 uczestników, przy czym niemal wszyscy zgłosili się na ostatni etap. Stanowią oni ok. 6% uczestników stopnia szkolnego.

Laureatami wszystkich konkursów zostało 559 uczniów, którzy uzyskali 703 tytuły laureata konkursu. Stanowią oni ok. 4% uczestników stopnia szkolnego.

Wielokrotni tegoroczni laureaci

Najwięcej, bo 8 tytułów zdobyły dwie uczennice:

Ewa Bokiniec Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku
Daria Sadowska Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku

Wśród najmłodszych laureatów jest uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku – Agnieszka Szpakowska, która zdobyła 3 tytuły laureata konkursu.

122 gimnazja spośród wszystkich w województwie podlaskim mogą poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2014/2015, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Nazwa szkoły

Liczba tytułów laureata
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 94
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 54
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 32
Społeczne Gimnazjum Nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 25
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 20
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 17
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 17
Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku 17
Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 16
Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku 16

Liczba laureatów w poszczególnych rejonach

Rejon Liczba tytułów laureata Liczba uczniów z tytułem laureata
Ogółem 8 6 5 4 3 2 1
Białystok 514 2 2 5 9 52 335 405
Łomża 126 1 1 5 13 76 96
Suwałki 63 5 53 58
Suma 703 2 2 1 6 14 70 464 559

W rejonie Białystok uczniowie uzyskali 514 tytułów laureata konkursu z 14 przedmiotów:

Nazwa konkursu

Liczba tytułów laureata

Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 20
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 89
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 39
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 37
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 18
Wojewódzki Konkurs Historyczny 19
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 48
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 40
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 23
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 22
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 32
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 46
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 68
Wojewódzki Konkurs z Plastyki 13

Razem

514

Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):

Imię Nazwisko Szkoła Liczba tytułów
Ewa Bokiniec Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 8
Daria Sadowska Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 8
Jacek Jakimiuk Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 6
Katarzyna Maksymiuk Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 6
Michał Gerasimiuk Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 4
Weronika Kozłowska Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 4
Krzysztof Łuszczyński Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 4
Jakub Niezabitowski Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 4
Szymon Tworkowski Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 4

W rejonie Łomża uczniowie uzyskali 126 tytułów laureata konkursu z 11 przedmiotów:

Nazwa konkursu Liczba tytułów laureata
Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 5
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 23
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 9
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 3
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 18
Wojewódzki Konkurs Historyczny 14
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 19
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 10
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 10
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 8
Wojewódzki Konkurs z Plastyki 7

Razem

126

Wielokrotni laureaci (4 tytuły lub więcej):

Imię Nazwisko Szkoła Liczba tytułów
Weronika Nieciecka Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 5
Anna Stpiczyńska Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 4

W rejonie Suwałki uczniowie uzyskali 63 tytuły laureata konkursu z 12 przedmiotów:

Nazwa konkursu Liczba tytułów laureata

Nazwa konkursu

Liczba tytułów laureata

Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 6
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 8
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 2
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 4
Wojewódzki Konkurs Historyczny 3
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 20
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 3
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 4
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 1
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 9
Wojewódzki Konkurs z Plastyki 1

Razem

63

Galeria zdjęć