4 stycznia 2017

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012

18 kwietnia 2012 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku odbyło się wręczenie zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W spotkaniu uczestniczyli laureaci gimnazjów województwa podlaskiego – główni bohaterowie uroczystości, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Gośćmi uroczystości byli również: Katarzyna Ancipiuk – Doradca Wojewody Podlaskiego, Grażyna Klimuszko – wicedyrektor OKE w Łomży oraz Ewa Dąbrowska przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego.
Zebranych powitała Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska.

W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach odbyło się 14 konkursów przedmiotowych, i są to:

 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

 3. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

 4. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

 5. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

 6. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

 7. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny

 9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny

 10. Wojewódzki Konkurs Geograficzny

 11. Wojewódzki Konkurs Historyczny

 12. Wojewódzki Konkurs Biologiczny

 13. Wojewódzki Konkurs Informatyczny

 14. Wojewódzki Konkurs z Plastyki

Do stopnia szkolnego przystąpiło około 9 tys. uczniów – najwięcej do konkursu języka polskiego i matematyki. Testy na wszystkie stopnie konkursów zostały przygotowane przez ekspertów zewnętrznych.
Do stopnia rejonowego po weryfikacji zakwalifikowano 3260 osób.
Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowano 1375 osób. Do konkursów przystąpiło 1355 uczniów – 20 było nieobecnych na wszystkich odbywających się konkursach stopnia wojewódzkiego.
Laureatami wszystkich konkursów zostało 727 uczniów.

Wśród nich są wielokrotni laureaci:

 1. Milena Mroczkowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży – laureatka z 8 przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki, j. polski, matematyka.

 2. Szymon Maksymilian Rakowski – uczeń Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku – laureat z 6 przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki.

4 uczniów zostało laureatami z 5 przedmiotów:

 1. Witali Bułatow – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku: chemia, fizyka, historia, j. rosyjski, matematyka.

 2. Ewelina Marcinkiewicz – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku: fizyka, j. angielski, j. polski, j. rosyjski, matematyka.

 3. Mateusz Saniewski – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół nr 3 w Białymstoku: biologia, chemia, fizyka, geografia, j. niemiecki.

 4. Karol Szymon Waleśkiewicz – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół nr 3 w Białymstoku: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

18 uczniów – to laureaci z 4 przedmiotów:

 1. Mateusz Bajorek – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie: chemia, historia, informatyka, j. angielski.

 2. Paulina Barwikowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży: chemia, historia, j. niemiecki, j. polski.

 3. Maciej Bogacki – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku: fizyka, informatyka, j. angielski, matematyka.

 4. Kinga Danowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku: chemia, j. angielski, j. francuski, j. polski.

 5. Dominika Florczykowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku: fizyka, j. angielski, j. niemiecki, j. polski.

 6. Michał Goworko – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku: fizyka, informatyka, j. polski, matematyka.

 7. Kamila Jończyk – uczennica – Publicznego Gimnazjum nr 17 Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku: biologia, geografia, historia, j. angielski.

 8. Beata Kakareko – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku: chemia, fizyka, historia, matematyka.

 9. Anna Monika Kozłowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży: chemia, fizyka, j. niemiecki, matematyka.

 10. Gabriela Janina Modzelewska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku : biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki.

 11. Agnieszka Ruczaj – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku: fizyka, j. angielski, j. polski, matematyka.

 12. Olga Rybińska – uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce: biologia, chemia, j. angielski, j. polski.

 13. Ewa Staniszewska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 6 w Białymstoku: biologia, historia, j. angielski, j. polski.

 14. Konrad Trzciński – uczeń – Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie: biologia, chemia, geografia, historia.

 15. Katarzyna Turowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży: chemia, fizyka, geografia, matematyka.

 16. Weronika Wiśniewska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży : biologia, geografia, historia, j. polski.

 17. Andrzej Michał Swidziński – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku: fizyka, matematyka, informatyka, j. niemiecki.

 18. Anna Białokozowicz – uczennica Społecznego Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół PTO w Białymstoku: fizyka, informatyka, matematyka, j. niemiecki.

        146 gimnazjów spośród 204 w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2011/2012, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wśród nich są takie, które mają kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu laureatów. Oto one:

 1. Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku

 2. Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

 3. Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

 4. Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

 5. Publiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku

 6. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół nr 3 w Białymstoku

 7. Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

 8. Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

 9. Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

 10. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

408 uczniów zostało finalistami.

Wicekurator Oświaty przekazała swoje uznanie i podziękowała wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów.

Galeria zdjęć

Załączniki