15 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję rejonowe komisje wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w następującym składzie:

Lp.

Nazwa konkursu

Numer rejonu

Funkcja

Imię i nazwisko nauczyciela

Szkoła

1 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 przewodniczący Aneta Letko Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
2 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 wiceprzewodniczący Joanna Zwierzyńska Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
3 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 sekretarz Lidia Rode Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
4 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Barbara Bernacka Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
5 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Joanna Chrzanowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach
6 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Irena Gryc Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Białymstoku
7 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Beata Kulikowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
8 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Anna Pawluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
9 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI1 członek komisji Joanna Zwierzyńska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
10 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 przewodniczący Barbara Ziembińska Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
11 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 wiceprzewodniczący Halina Arciszewska Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
12 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 sekretarz Magdalena Żak Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
13 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Joanna Bagińska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
14 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Anna Daszuta Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
15 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Joanna Łodzińska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
16 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Małgorzata Morozewicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
17 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Agnieszka Siwik Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
18 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI2 członek komisji Joanna Śliwska Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
19 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 przewodniczący Ewa Sakowicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
20 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 wiceprzewodniczący Alicja Szymańska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
21 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 sekretarz Katarzyna Kulesza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
22 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 członek komisji Joanna Bołtruszko Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
23 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 członek komisji Monika Dłużewska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
24 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 członek komisji Elwira Kołodziejczyk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
25 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 członek komisji Irena Sołowiej Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
26 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI3 członek komisji Barbara Szymańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
27 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI4 przewodniczący Bożena Sobolewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
28 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI4 wiceprzewodniczący Małgorzata Stypułkowska Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
29 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI4 sekretarz Renata Niwińska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
30 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI4 członek komisji Anna Łapińska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach
31 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI4 członek komisji Anna Makiełkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
32 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 przewodniczący Anna Dolińska Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
33 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 wiceprzewodniczący Maria Łuszczyńska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
34 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 sekretarz Halina Ciwun Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dubinach
35 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Joanna Fronc Szkoła Podstawowa w Rudce
36 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Bożena Kosk-Osmólska Szkoła Podstawowa w Brańsku
37 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Beata Marks Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach
38 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Agnieszka Martynowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
39 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Elżbieta Nowacka Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
40 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI5 członek komisji Halina Zinkiewicz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
41 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI6 przewodniczący Ewa Anna Zabielska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
42 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI6 wiceprzewodniczący Przemysław Bagiński Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
43 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI6 sekretarz Małgorzata Czerwińska Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
44 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI6 członek komisji Aneta Wilczek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
45 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI6 członek komisji Wiesława Wiśniewska Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
46 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI7 przewodniczący Katarzyna Bartłomiejczuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
47 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI7 wiceprzewodniczący Grażyna Wyszyńska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie
48 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI7 sekretarz Aneta Zielińska Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
49 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI7 członek komisji Ewa Niemyjska Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej
50 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 przewodniczący Elżbieta Leśniewska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach
51 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 wiceprzewodniczący Joanna Raczyło Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
52 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 sekretarz Mariola Anna Wróblewska Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
53 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 członek komisji Paulina Czarnecka Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach
54 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 członek komisji Agnieszka Górska Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
55 Wojewódzki Konkurs Biologiczny BI8 członek komisji Wioletta Kotarska Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie
56 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 przewodniczący Justyna Zdrodowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
57 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 wiceprzewodniczący Maria Pawełko Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
58 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 sekretarz Aneta Senczuk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
59 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 członek komisji Agnieszka Drowanowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
60 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 członek komisji Dorota Magdalena Sosnowska Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
61 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 członek komisji Monika Szmurło Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
62 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 członek komisji Aneta Wilczewska Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
63 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH1 członek komisji Joanna Daniela Zalewska – Grochowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
64 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 przewodniczący Barbara Matczuk Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
65 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 wiceprzewodniczący Wojciech Kaczorowski Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
66 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 sekretarz Iwona Golonko Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
67 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 członek komisji Agnieszka Arciszewska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
68 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 członek komisji Aneta Dziewiątkowska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
69 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 członek komisji Łukasz Ołdak Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
70 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 członek komisji Agnieszka Płońska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
71 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH2 członek komisji Ewa Waszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
72 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH3 przewodniczący Elżbieta Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
73 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH3 wiceprzewodniczący Urszula Głowacka Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
74 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH3 sekretarz Iwona Gisztorowicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
75 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH3 członek komisji Wojciech Poznański Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
76 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH4 przewodniczący Monika Proniewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
77 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH4 wiceprzewodniczący Monika Raciborska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
78 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH4 sekretarz Natalia Emilia Rybicka Szkoła Podstawowa im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy
79 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH4 członek komisji Joanna Decewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
80 Wojewódzki Konkurs Chemiczny CH4 członek komisji Aldona Mioduszewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
81 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 przewodniczący Piotr Chomienia Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
82 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 wiceprzewodniczący Marta Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
83 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 sekretarz Marta Pruszyńska – Dudzicz Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
84 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Artur Grycz Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
85 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Wojciech Panasewicz Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
86 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Danuta Siemionkowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
87 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Piotr Szulc Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
88 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Danuta Zakrzewska Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
89 Wojewódzki Konkurs Fizyczny FI1 członek komisji Piotr Żukowski Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
90 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 przewodniczący Ewa Jancewicz Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
91 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 wiceprzewodniczący Dorota Rybałtowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
92 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 sekretarz Teresa Chrobak Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
93 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 członek komisji Alicja Białogórzec Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
94 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 członek komisji Katarzyna Jóźwiak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
95 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 członek komisji Barbara Sajkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
96 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 członek komisji Krystyna Selwesiuk Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
97 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE1 członek komisji Marek Tołoczko Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
98 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 przewodniczący Wiesława Kolosa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
99 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 wiceprzewodniczący Teresa Skrodzka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
100 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 sekretarz Ewa Kossakowska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
101 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 członek komisji Agnieszka Baranowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
102 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 członek komisji Anna Daszuta Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
103 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 członek komisji Halina Franczyk Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
104 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE2 członek komisji Mariusz Andrzej Łupiński Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
105 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE3 przewodniczący Anna Wojtkowska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
106 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE3 wiceprzewodniczący Lidia Grad Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
107 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE3 sekretarz Beata Żebrowska Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach
108 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE3 członek komisji Hanna Maria Kurzyna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach
109 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE3 członek komisji Hanna Szymanowska Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
110 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE4 przewodniczący Marzanna Kapuścińska Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
111 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE4 wiceprzewodniczący Iza Holak Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
112 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE4 sekretarz Katarzyna Bazylewicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
113 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE4 członek komisji Mariola Juchniewicz Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie
114 Wojewódzki Konkurs Geograficzny GE4 członek komisji Jolanta Łucznik-Kęcka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu
115 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 przewodniczący Marzena Bykowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
116 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 wiceprzewodniczący Halina Sztachelska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
117 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 sekretarz Dariusz Bielawski Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
118 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Joanna Bezzubik Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
119 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Wojciech Filipowicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
120 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Mariusz Łapiński Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie
121 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Genowefa Mijalska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
122 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Alan Miller Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
123 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI1 członek komisji Małgorzata Nikonowicz-Łubko Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
124 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 przewodniczący Grażyna Kosicka Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
125 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 wiceprzewodniczący Małgorzata Wiśniewska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
126 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 sekretarz Katarzyna Paszko Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
127 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Grzegorz Drzymkowski Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
128 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Wacław Grabowski Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
129 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Marta Kramkowska Szkoła Podstawowa nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
130 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Magdalena Krzymińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
131 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Marzena Szyłak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
132 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI2 członek komisji Katarzyna Wawrzeniuk Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
133 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI3 przewodniczący Beata Drozdowska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
134 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI3 wiceprzewodniczący Maria Łapińska Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach
135 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI3 sekretarz Beata Ołtarzewska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Surażu
136 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI3 członek komisji Joanna Radłowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
137 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI3 członek komisji Marta Rafałowska Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
138 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI4 przewodniczący Wojciech Smółko Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
139 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI4 wiceprzewodniczący Ewa Grabowiecka Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce
140 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI4 sekretarz Katarzyna Sobczyk Szkoła Podstawowa w Goniądzu
141 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI4 członek komisji Michał Jaworowski Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
142 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 przewodniczący Agnieszka Jankowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
143 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 wiceprzewodniczący Anna Niegierewicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
144 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 sekretarz Alina Parfieniuk Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
145 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 członek komisji Olga Hewa Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
146 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 członek komisji Elżbieta Karpiuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
147 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 członek komisji Joanna Korzeniewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach
148 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI5 członek komisji Alina Nesteruk Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
149 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 przewodniczący Jadwiga Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
150 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 wiceprzewodniczący Izabela Ramatowska Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
151 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 sekretarz Piotr Zduńczyk Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
152 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 członek komisji Iwona Bronowicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
153 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 członek komisji Marek Szabłowski Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wizny w Wiźnie
154 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI6 członek komisji Elżbieta Zawrotna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
155 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI7 przewodniczący Tomasz Krajewski Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
156 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI7 wiceprzewodniczący Radosław Tymiński Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
157 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI7 sekretarz Mariusz Gontarski Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie
158 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI7 członek komisji Jolanta Czajkowska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach
159 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI7 członek komisji Katarzyna Marcelak Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
160 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI8 przewodniczący Halina Nowicka Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
161 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI8 wiceprzewodniczący Lucyna Jasionowska Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie
162 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI8 sekretarz Katarzyna Panek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
163 Wojewódzki Konkurs Historyczny HI8 członek komisji Ewa Pużyńska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej
164 Wojewódzki Konkurs Informatyczny IN1 przewodniczący Tomasz Grześ Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
165 Wojewódzki Konkurs Informatyczny IN1 wiceprzewodniczący Sylwia Żylińska-Awruk III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
166 Wojewódzki Konkurs Informatyczny IN1 sekretarz Marek Bagiński VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
167 Wojewódzki Konkurs Informatyczny IN1 członek komisji Adam Klimowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
168 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA1 przewodniczący Agnieszka Kruszewska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
169 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA1 wiceprzewodniczący Agnieszka Polak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
170 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA1 sekretarz Anna Modrzejewska – Kasprzak Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku
171 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA1 członek komisji Bogumiła Abramowicz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
172 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA10 przewodniczący Joanna Siemieniuk Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
173 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA10 wiceprzewodniczący Edyta Szarkowska Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
174 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA10 sekretarz Jolanta Morozow Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
175 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA10 członek komisji Marek Waszczuk Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
176 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA11 przewodniczący Elżbieta Mieczkowska Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
177 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA11 wiceprzewodniczący Iwona Bazydło Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
178 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA11 sekretarz Emil Kruszewski Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
179 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA11 członek komisji Ewelina Konopka Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
180 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA11 członek komisji Eleonora Zanio Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży
181 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA12 przewodniczący Magdalena Gołaszewska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
182 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA12 wiceprzewodniczący Kamila Zaręba Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
183 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA12 sekretarz Urszula Nadrowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
184 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA12 członek komisji Alicja Myśliwiec Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
185 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA12 członek komisji Luiza Śliwińska-Kozikowska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
186 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA13 przewodniczący Iwona Murawska Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
187 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA13 wiceprzewodniczący Monika Joanna Kulesza Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
188 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA13 sekretarz Agnieszka Bączyk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
189 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA13 członek komisji Marta Orłowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
190 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA14 przewodniczący Beata Siłkowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach
191 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA14 wiceprzewodniczący Agnieszka Sokołowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
192 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA14 sekretarz Wojciech Danilewski Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
193 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA14 członek komisji Andrzej Kulbacki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
194 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 przewodniczący Ewa Marzewska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
195 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 wiceprzewodniczący Izabela Popławska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
196 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 sekretarz Małgorzata Andraszek Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
197 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 członek komisji Beata Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
198 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 członek komisji Anna Prystupa Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
199 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA2 członek komisji Edyta Skowrońska-Giziewicz Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
200 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 przewodniczący Małgorzata Gawieńczyk Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
201 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 wiceprzewodniczący Magdalena Karpowicz Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
202 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 sekretarz Mariola Kowalska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku
203 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 członek komisji Marta Klimuszko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
204 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 członek komisji Anna Lelewicz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
205 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA3 członek komisji Agnieszka Mikulska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
206 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 przewodniczący Bogumiła Klimowicz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
207 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 wiceprzewodniczący Monika Łapuć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
208 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 sekretarz Izabela Czembrowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku
209 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 członek komisji Karolina Gasperska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
210 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 członek komisji Edyta Sylwia Jasińska Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
211 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA4 członek komisji Beata Wigda Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
212 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 przewodniczący Agnieszka Matukiewicz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
213 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 wiceprzewodniczący Barbara Osipczuk Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
214 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 sekretarz Ewa Święcicka Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
215 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 członek komisji Katarzyna Gadzała Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
216 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 członek komisji Jolanta Potęga Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
217 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA5 członek komisji Dariusz Tichoniuk Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Białymstoku
218 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 przewodniczący Monika Malinowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
219 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 wiceprzewodniczący Ewa Madura-Gryc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
220 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 sekretarz Paulina Waszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
221 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 członek komisji Marta Gaweł Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
222 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 członek komisji Paweł Malinowski Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
223 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA6 członek komisji Beata Nowicka-Nikołajuk Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
224 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 przewodniczący Urszula Marciniak-Bagińska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
225 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 wiceprzewodniczący Alicja Citko Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
226 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 sekretarz Agnieszka Daniluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
227 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 członek komisji Agata Rajkiewicz Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku
228 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 członek komisji Sylwia Rogowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
229 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA7 członek komisji Katarzyna Sawczyńska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
230 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 przewodniczący Agnieszka Andraka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
231 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 wiceprzewodniczący Magdalena Radajewska-Czelej Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
232 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 sekretarz Aleksandra Nierodzik Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
233 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 członek komisji Dorota Miastkowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
234 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 członek komisji Marta Pisanko Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
235 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 członek komisji Izabela Szkiłądź Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce
236 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA8 członek komisji Jolanta Zdańska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
237 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 przewodniczący Dorota Jaroszewicz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
238 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 wiceprzewodniczący Aneta Korycka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
239 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 sekretarz Katarzyna Chociej Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce
240 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 członek komisji Edyta Płocharczyk Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie
241 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 członek komisji Jolanta Rogalska Szkoła Podstawowa w Suchowoli
242 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego JA9 członek komisji Kornelia Ewa Szuchnicka Szkoła Podstawowa w Boguszach
243 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB1 przewodniczący Joanna Marko Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
244 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB1 wiceprzewodniczący Julita Suszcz-Ławreniuk Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
245 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB1 sekretarz Alina Wawrzeniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
246 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB1 członek komisji Julia Orzechowska – Guzewicz Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
247 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB2 przewodniczący Joanna Wasiluk Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
248 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB2 wiceprzewodniczący Walentyna Babulewicz Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
249 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB2 sekretarz Eugenia Taranta Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim
250 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB2 członek komisji Anna Frankowska Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
251 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB3 przewodniczący Ludmiła Grigoruk Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
252 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB3 wiceprzewodniczący Tamara Bielkiewicz Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
253 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB3 sekretarz Angelina Masalska Szkoła Podstawowa w Białowieży
254 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego JB3 członek komisji Ewa Lunda Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
255 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego JF1 przewodniczący Barbara Majewska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
256 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego JF1 wiceprzewodniczący Beata Bartulewicz Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
257 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego JF1 sekretarz Hanna Szumowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
258 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 przewodniczący Beata Łodyga Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
259 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 wiceprzewodniczący Dariusz Dąbrowski Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
260 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 sekretarz Monika Ryczkowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku
261 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 członek komisji Iwona Borys Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
262 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 członek komisji Agnieszka Łapińska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
263 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 członek komisji Adam Łapiński Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
264 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 członek komisji Aneta Pułka Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
265 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN1 członek komisji Emilia Walczuk Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
266 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 przewodniczący Monika Jaroszewicz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
267 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 wiceprzewodniczący Piotr Łajewski Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
268 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 sekretarz Marta Skrzypko Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
269 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 członek komisji Julita Dudaryk Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
270 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 członek komisji Agnieszka Jacewicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
271 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 członek komisji Anna Kraśko – Abusaymah Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
272 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 członek komisji Marzena Ułanowska Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
273 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN2 członek komisji Marta Zińczuk Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
274 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 przewodniczący Renata Wysocka Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
275 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 wiceprzewodniczący Marta Kokoszko Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
276 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 sekretarz Teresa Grodzicka Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
277 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 członek komisji Ewa Korytkowska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej
278 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 członek komisji Iwona Kulka Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach
279 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 członek komisji Małgorzata Pawelec – Kacprzak Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie
280 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN3 członek komisji Elżbieta Supińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
281 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN4 przewodniczący Teresa Stefanowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
282 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN4 wiceprzewodniczący Iwona Bułajewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach
283 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN4 sekretarz Anna Szymborska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
284 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego JN4 członek komisji Ewa Baranowska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
285 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP1 przewodniczący Dorota Ofman Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
286 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP1 wiceprzewodniczący Magdalena Kossakowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
287 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP1 sekretarz Małgorzata Gołąbiewska Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
288 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP1 członek komisji Dominika Katarzyna Sławińska Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie
289 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP1 członek komisji Ludmiła Trofimiuk Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
290 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 przewodniczący Julita Wasilewska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
291 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 wiceprzewodniczący Karolina Michniewicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
292 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 sekretarz Joanna Wieremiejuk Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
293 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Jadwiga Chrostowska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
294 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Anna Dzięgielewska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
295 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Kamilla Gainska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
296 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Beata Jackowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
297 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Lidia Kraszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
298 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP2 członek komisji Joanna Mróz Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
299 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 przewodniczący Grażyna Makuszewska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
300 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 wiceprzewodniczący Eugenia Pietryszyk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
301 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 sekretarz Ewa Fiedorczuk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
302 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Renata Dworakowska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
303 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Joanna Fiłończuk Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
304 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Małgorzata Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
305 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Aneta Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
306 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Agata Rybarczyk Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
307 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP3 członek komisji Katarzyna Sztok Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
308 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP4 przewodniczący Bożena Gieniusz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
309 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP4 wiceprzewodniczący Bożena Staranowicz Szkoła Podstawowa w Suchowoli
310 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP4 sekretarz Barbara Miezianko Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
311 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP4 członek komisji Elżbieta Malewicz Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
312 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP4 członek komisji Grażyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Janowie
313 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 przewodniczący Katarzyna Chomicka-Sosna Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
314 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 wiceprzewodniczący Monika Lewczuk Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
315 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 sekretarz Marzanna Rudkowska Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
316 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 członek komisji Natalia Sylwestruk Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
317 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP5 członek komisji Elżbieta Uziałło Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
318 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 przewodniczący Marzena Kowalik Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
319 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 wiceprzewodniczący Donata Biłda Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
320 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 sekretarz Joanna Zysk Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
321 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 członek komisji Katarzyna Bikowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie
322 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 członek komisji Agnieszka Brzostowska Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach
323 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 członek komisji Urszula Cieplak Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie
324 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 członek komisji Dorota Zalewska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
325 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP6 członek komisji Dorota Żelazna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
326 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP7 przewodniczący Dorota Grosfeld Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
327 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP7 wiceprzewodniczący Luiza Borawska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
328 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP7 sekretarz Emilia Zarzecka – Bucińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
329 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP7 członek komisji Hanna Czajkowska Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach
330 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP7 członek komisji Ewa Dmochowska Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
331 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 przewodniczący Agnieszka Chmielewska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
332 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 wiceprzewodniczący Iwona Żukowska-Wudkiewicz Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
333 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 sekretarz Bożena Moczulska Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
334 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 członek komisji Dorota Fiećko Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach
335 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 członek komisji Halina Kopko Szkoła Podstawowa w Raczkach
336 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 członek komisji Anna ŁOBODA Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
337 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 członek komisji Beata Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
338 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego JP8 członek komisji Beata Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
339 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 przewodniczący Magdalena Sienkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
340 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 wiceprzewodniczący Katarzyna Kruglicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
341 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 sekretarz Edyta Rusinowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
342 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Magdalena Chodakowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
343 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Alina Kazimierowicz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
344 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Irena Konopka Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
345 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Małgorzata Muśko Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
346 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Anna Puchalska Bala Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
347 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR1 członek komisji Alina Zagon Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
348 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 przewodniczący Agnieszka Skowrońska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
349 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 wiceprzewodniczący Marta Kowalczuk Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
350 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 sekretarz Irena Maksymiuk Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
351 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Nina Bycul Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
352 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Iwona Edyta Jakimiuk Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
353 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Barbara Lajdorf Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
354 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Urszula Stefańczuk – Korba Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
355 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Anna Śliwska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
356 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR2 członek komisji Walentyna Zagrzejewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
357 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR3 przewodniczący Katarzyna Harasim Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
358 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR3 wiceprzewodniczący Lidia Momotko Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
359 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR3 sekretarz Emilia Gliwa Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
360 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR3 członek komisji Marta Czyżewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
361 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego JR3 członek komisji Joanna Sypek Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
362 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 przewodniczący Anna Mojsak Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
363 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 wiceprzewodniczący Maria Mauryc Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
364 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 sekretarz Mariusz Sawicki Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
365 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 członek komisji Marta Łapińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
366 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 członek komisji Krzysztof Łapiński Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
367 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA1 członek komisji Barbara Rząca Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach
368 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 przewodniczący Katarzyna Tomkiel Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
369 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 wiceprzewodniczący Dorota Kiercul-Wysocka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
370 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 sekretarz Piotr Wojtecki Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku
371 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 członek komisji Karolina Bandurska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
372 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 członek komisji Kamil Breski Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
373 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA10 członek komisji Marta Sikorska Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
374 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 przewodniczący Ewa Sadowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
375 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 wiceprzewodniczący Ewa Sawczuk Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
376 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 sekretarz Paulina Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
377 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 członek komisji Anna Bystrek Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku
378 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 członek komisji Agnieszka Chrabołowska Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
379 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 członek komisji Jolanta Klepadło Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
380 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA11 członek komisji Grażyna Machal Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku
381 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 przewodniczący Beata Ejsmont Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce
382 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 wiceprzewodniczący Elżbieta Plichta Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
383 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 sekretarz Paulina Kułak Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
384 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 członek komisji Edyta Bieciuk Szkoła Podstawowa w Suchowoli
385 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 członek komisji Bożenna Łazarewicz Szkoła Podstawowa w Kuźnicy
386 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA12 członek komisji Barbara Sosnowska Szkoła Podstawowa w Białousach
387 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 przewodniczący Marek Chmur Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
388 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 wiceprzewodniczący Irena Mucha Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
389 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 sekretarz Anna Skowrońska Szkoła Podstawowa w Brańsku
390 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 członek komisji Beata Horodecka Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
391 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 członek komisji Maria Ławreniuk Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
392 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA13 członek komisji Iwona Topczewska Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
393 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA14 przewodniczący Aleksy Oniszczuk-Ochrymiuk Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
394 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA14 wiceprzewodniczący Aleksander Szumarski Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
395 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA14 sekretarz Halina Artysiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce
396 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA14 członek komisji Joanna Jaganow Szkoła Podstawowa w Białowieży
397 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA15 przewodniczący Maria Andruszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach
398 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA15 wiceprzewodniczący Andrzej Borzym Szkoła Podstawowa Benedykta w Drohiczynie
399 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA15 sekretarz Małgorzata Herman Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
400 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA15 członek komisji Katarzyna Kozłowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
401 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 przewodniczący Hanna Poreda Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
402 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 wiceprzewodniczący Grażyna Fiertek Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
403 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 sekretarz Iwona Piotrowska Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
404 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 członek komisji Wanda Kalska-Brulińska Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie
405 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 członek komisji Sylwia Kobylińska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
406 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA16 członek komisji Katarzyna Wierciszewska Szkoła Podstawowa im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy
407 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA17 przewodniczący Elżbieta Bagińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
408 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA17 wiceprzewodniczący Małgorzata Malczewska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
409 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA17 sekretarz Małgorzata Świderska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
410 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA17 członek komisji Anna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży
411 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA17 członek komisji Dorota Zaorska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
412 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA18 przewodniczący Agata Bielesta Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
413 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA18 wiceprzewodniczący Teresa Czerwińska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach
414 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA18 sekretarz Grzegorz Pacholski Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
415 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA18 członek komisji Dorota Włostowska Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
416 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA18 członek komisji Wioleta Żebrowska-Płońska Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej
417 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA19 przewodniczący Anna Korzeniowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
418 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA19 wiceprzewodniczący Maria Modzelewska Szkoła Podstawowa w Porytem–Jabłoni
419 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA19 sekretarz Danuta Szlendak Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie
420 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA19 członek komisji Dorota Alejnikow Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
421 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 przewodniczący Elżbieta Ruszkiewicz Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
422 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 wiceprzewodniczący Helena Bach- Mróz Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
423 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 sekretarz Jolanta Kierdelewicz Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie
424 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 członek komisji Aneta Białous Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
425 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 członek komisji Wioletta Olendzka Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
426 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA2 członek komisji Monika Stolik – Nasiłowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach
427 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA20 przewodniczący Elżbieta Parda Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie
428 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA20 wiceprzewodniczący Anna Święczkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku
429 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA20 sekretarz Elżbieta Sokołowska Szkoła Podstawowa im. Antoniego i Jakuba Wagów w Grabowie
430 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA20 członek komisji Barbara Paczoszka Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
431 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA21 przewodniczący Alicja Jusińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie
432 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA21 wiceprzewodniczący Danuta Kraużlis Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie
433 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA21 sekretarz Ewa Wojciechowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
434 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA21 członek komisji Danuta Krupińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie
435 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA21 członek komisji Krystyna Skrodzka Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wąsoszu
436 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 przewodniczący Marzena Bizoń Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
437 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 wiceprzewodniczący Jolanta Orzechowska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
438 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 sekretarz Andrzej Głowacki Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
439 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 członek komisji Wiesław Poradowski Szkoła Podstawowa w Raczkach
440 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 członek komisji Beata Grażyna Protasiewicz Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach
441 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA22 członek komisji Barbara Teresa Rubin Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli
442 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 przewodniczący Agnieszka Galewska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
443 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 wiceprzewodniczący Krystyna Wawrzyn Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
444 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 sekretarz Aleksandra Omilianowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach
445 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 członek komisji Agnieszka Anna Chodkiewicz Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
446 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 członek komisji Bożena Jachimowicz Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach
447 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA23 członek komisji Anna Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
448 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA24 przewodniczący Tadeusz Danilczyk Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
449 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA24 wiceprzewodniczący Agnieszka Frydrych Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie
450 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA24 sekretarz Agnieszka Ejzel Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
451 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA24 członek komisji Maria Romanowska Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie
452 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 przewodniczący Olga Iwanowicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
453 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 wiceprzewodniczący Katarzyna Henkiel Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
454 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 sekretarz Małgorzata Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
455 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 członek komisji Kinga Lutarewicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
456 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 członek komisji Elżbieta Łojewska Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
457 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA3 członek komisji Justyna Piekutowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
458 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 przewodniczący Marta Ignaciuk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
459 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 wiceprzewodniczący Urszula Gacuta Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
460 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 sekretarz Anna Strenkowska Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
461 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 członek komisji Ewelina Górecka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku
462 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 członek komisji Paulina Jarmołowicz Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
463 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA4 członek komisji Anna Kotowska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
464 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 przewodniczący Dorota Gryko-Piaskowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
465 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 wiceprzewodniczący Anna Grygoruk Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
466 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 sekretarz Agata Baczewska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
467 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 członek komisji Joanna Kakareko Szkoła Podstawowa nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
468 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 członek komisji Małgorzata Kulesza Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
469 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA5 członek komisji Jarosław Paszkowski Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
470 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 przewodniczący Joanna Agnieszka Żyłkiewicz Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
471 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 wiceprzewodniczący Agnieszka Białowąs Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Białymstoku
472 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 sekretarz Ewa Mirończuk Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
473 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 członek komisji Agnieszka Krygier Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
474 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 członek komisji Marzanna Kulig Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
475 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA6 członek komisji Emilia Worobiej Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
476 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 przewodniczący Izabela Kardasz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
477 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 wiceprzewodniczący Renata Karwowska Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
478 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 sekretarz Aneta Godlewska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
479 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 członek komisji Anna Maciejczuk Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
480 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 członek komisji Anita Szymańska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
481 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA7 członek komisji Wiesława Winkiewicz Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
482 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 przewodniczący Grażyna Bułkowska Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
483 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 wiceprzewodniczący Ewa Ostrowska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
484 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 sekretarz Beata Dijlida Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
485 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 członek komisji Agnieszka BRZOZOWSKA Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
486 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 członek komisji Iwona Gałaszewicz Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
487 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA8 członek komisji Urszula Osipczuk Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
488 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 przewodniczący Urszula Skiepko Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
489 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 wiceprzewodniczący Marta Bagan Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
490 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 sekretarz Katarzyna Maksimiuk Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku
491 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 członek komisji Renata Charyton Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
492 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 członek komisji Anna Małgorzata Januć Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku
493 Wojewódzki Konkurs Matematyczny MA9 członek komisji Magdalena Szczech Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

§ 2. Zadania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych są określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.