Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Język angielski
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 29 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 12
29 października 2021 Białystok 12
Pedagogiki pozostałe
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 29 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 11
29 października 2021 Białystok 11
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 29 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 20
29 października 2021 Białystok 20
Matematyka
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 29 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 8
29 października 2021 Białystok 8
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 27 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 21
27 października 2021 Białystok 21
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Dodano w dniu: 22 października 2021
Wygasa: 28 października 2021, Miasto: Wasilków, Godzin: 19
28 października 2021 Wasilków 19
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 30 listopada 2021, Miasto: Hajnówka, Godzin: 35
30 listopada 2021 Hajnówka 35
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 29 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 40
29 października 2021 Białystok 40
Język angielski
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 31 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 22
31 października 2021 Białystok 22
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 28 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 25
28 października 2021 Białystok 25
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 30 listopada 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 35
30 listopada 2021 Białystok 35
Język niemiecki
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 12 listopada 2021, Miasto: Suwałki, Godzin: 6
12 listopada 2021 Suwałki 6
Informatyczne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 18 listopada 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 22
18 listopada 2021 Białystok 22
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 28 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 18
28 października 2021 Białystok 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 21 października 2021
Wygasa: 27 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 30
27 października 2021 Białystok 30
Psychologia
Dodano w dniu: 20 października 2021
Wygasa: 30 października 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 10
30 października 2021 Białystok 10