Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Język angielski
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 10 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 18
10 sierpnia 2021 Białystok 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 16 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 25
16 sierpnia 2021 Białystok 25
Matematyka
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 10 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 6
10 sierpnia 2021 Białystok 6
Matematyka
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 10 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 6
10 sierpnia 2021 Białystok 6
Nauczyciel wspomagający
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 15 sierpnia 2021, Miasto: Wizna, Godzin: 20
15 sierpnia 2021 Wizna 20
Język angielski
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 10 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 18
10 sierpnia 2021 Białystok 18
Matematyka
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 13 sierpnia 2021, Miasto: Chodorówka Nowa, Godzin: 10
13 sierpnia 2021 Chodorówka Nowa 10
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 31 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 35
31 sierpnia 2021 Białystok 35
Język polski
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 30 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 9
30 sierpnia 2021 Białystok 9
Psychologia
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 30 sierpnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 9
30 sierpnia 2021 Białystok 9
Język polski
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 13 sierpnia 2021, Miasto: Kisielnica, Godzin: 18
13 sierpnia 2021 Kisielnica 18
Zawodowe
Dodano w dniu: 30 lipca 2021
Wygasa: 13 sierpnia 2021, Miasto: Sokoły, Godzin: 4
13 sierpnia 2021 Sokoły 4
Praca w świetlicy
Dodano w dniu: 29 lipca 2021
Wygasa: 10 sierpnia 2021, Miasto: Studzianki, Godzin: 20
10 sierpnia 2021 Studzianki 20
Wychowanie do życia w rodzinie
Dodano w dniu: 29 lipca 2021
Wygasa: 15 sierpnia 2021, Miasto: Kolno, Godzin: 2
15 sierpnia 2021 Kolno 2
Przyroda
Dodano w dniu: 29 lipca 2021
Wygasa: 15 sierpnia 2021, Miasto: Kolno, Godzin: 2
15 sierpnia 2021 Kolno 2
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 29 lipca 2021
Wygasa: 15 sierpnia 2021, Miasto: Augustów, Godzin: 2
15 sierpnia 2021 Augustów 2