Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Fizyka
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Wasilków, Godzin: 1
31 października 2023 Wasilków 1
Chemia
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Wasilków, Godzin: 1
31 października 2023 Wasilków 1
Matematyka
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 9 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 12
9 października 2023 Białystok 12
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 23 października 2023, Miasto: Rudka, Godzin: 20
23 października 2023 Rudka 20
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 22
31 października 2023 Białystok 22
Język polski
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Wasilków, Godzin: 24
31 grudnia 2023 Wasilków 24
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 20
31 października 2023 Białystok 20
Praca w świetlicy
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 13 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 22
13 października 2023 Białystok 22
Psychologia
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 13 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 8
13 października 2023 Białystok 8
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Studzianki, Godzin: 20
31 października 2023 Studzianki 20
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 30 listopada 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 10
30 listopada 2023 Białystok 10
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 35
31 października 2023 Białystok 35
Psychologia
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 8 listopada 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 4
8 listopada 2023 Białystok 4
Psychologia
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 1 października 2023, Miasto: Krynki, Godzin: 8
1 października 2023 Krynki 8
Psychologia
Dodano w dniu: 4 października 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Zbójna, Godzin: 17
31 grudnia 2023 Zbójna 17
Język polski
Dodano w dniu: 3 października 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Sobolewo,, Godzin: 4
6 października 2023 Sobolewo, 4