Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 22 lipca 2022, Miasto: PUŃSK, Godzin: 1
22 lipca 2022 PUŃSK 1
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 24 lipca 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 9
24 lipca 2022 Białystok 9
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 20 czerwca 2022, Miasto: Zabłudów, Godzin: 25
20 czerwca 2022 Zabłudów 25
Psychologia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 20 czerwca 2022, Miasto: Zabłudów, Godzin: 22
20 czerwca 2022 Zabłudów 22
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 29 lipca 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 30
29 lipca 2022 Białystok 30
Fizyka
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 3
5 sierpnia 2022 Łempice 3
Chemia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 3
5 sierpnia 2022 Łempice 3
Geografia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 4
5 sierpnia 2022 Łempice 4
Geografia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 4
5 sierpnia 2022 Łempice 4
Biologia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 4
5 sierpnia 2022 Łempice 4
Psychologia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 31 sierpnia 2022, Miasto: Michałowo, Godzin: 22
31 sierpnia 2022 Michałowo 22
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 15 lipca 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 25
15 lipca 2022 Białystok 25
Historia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 5
5 sierpnia 2022 Łempice 5
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 2
5 sierpnia 2022 Łempice 2
Psychologia
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 31 sierpnia 2022, Miasto: Michałowo, Godzin: 22
31 sierpnia 2022 Michałowo 22
Informatyka
Dodano w dniu: 30 czerwca 2022
Wygasa: 5 sierpnia 2022, Miasto: Łempice, Godzin: 4
5 sierpnia 2022 Łempice 4