Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Zawodowe
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 19 stycznia 2024, Miasto: Suwałki, Godzin: 18
19 stycznia 2024 Suwałki 18
Psychologia
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Kleosin, Godzin: 22
31 grudnia 2023 Kleosin 22
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Kleosin, Godzin: 20
31 grudnia 2023 Kleosin 20
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Kleosin, Godzin: 10
31 grudnia 2023 Kleosin 10
Psychologia
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 29 grudnia 2023, Miasto: Szczuczyn, Godzin: 16
29 grudnia 2023 Szczuczyn 16
Psychologia
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 31 marca 2024, Miasto: Zambrów, Godzin: 6
31 marca 2024 Zambrów 6
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 3 stycznia 2024, Miasto: Rudka, Godzin: 20
3 stycznia 2024 Rudka 20
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 8 grudnia 2023
Wygasa: 3 stycznia 2024, Miasto: Rudka, Godzin: 25
3 stycznia 2024 Rudka 25
Psychologia
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 31 stycznia 2024, Miasto: Sokółka, Godzin: 11
31 stycznia 2024 Sokółka 11
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 31 stycznia 2024, Miasto: Białystok, Godzin: 40
31 stycznia 2024 Białystok 40
Psychologia
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 6 lutego 2024, Miasto: Białystok, Godzin: 8
6 lutego 2024 Białystok 8
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 14 stycznia 2024, Miasto: Białystok, Godzin: 25
14 stycznia 2024 Białystok 25
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 22 grudnia 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 8
22 grudnia 2023 Białystok 8
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 15 grudnia 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 25
15 grudnia 2023 Białystok 25
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 20 grudnia 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 25
20 grudnia 2023 Białystok 25
Psychologia
Dodano w dniu: 7 grudnia 2023
Wygasa: 20 grudnia 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 22
20 grudnia 2023 Białystok 22