Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 31 sierpnia 2023, Miasto: Augustów, Godzin: 33
31 sierpnia 2023 Augustów 33
Biologia
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 20 sierpnia 2023, Miasto: Tajno Stare, Godzin: 5
20 sierpnia 2023 Tajno Stare 5
Przyroda
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 20 sierpnia 2023, Miasto: Tajno Stare, Godzin: 2
20 sierpnia 2023 Tajno Stare 2
Język polski
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 30 czerwca 2023, Miasto: Wronowo, Godzin: 18
30 czerwca 2023 Wronowo 18
Fizyka
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 30 czerwca 2023, Miasto: Wronowo, Godzin: 2
30 czerwca 2023 Wronowo 2
Doradztwo zawodowe
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 30 czerwca 2023, Miasto: Wronowo, Godzin: 1
30 czerwca 2023 Wronowo 1
Wychowanie do życia w rodzinie
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 30 czerwca 2023, Miasto: Wronowo, Godzin: 1
30 czerwca 2023 Wronowo 1
Język polski
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 31 lipca 2023, Miasto: Majewo, Godzin: 21
31 lipca 2023 Majewo 21
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 16 czerwca 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 25
16 czerwca 2023 Białystok 25
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 16 czerwca 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 22
16 czerwca 2023 Białystok 22
Plastyka
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 16 czerwca 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 18
16 czerwca 2023 Białystok 18
Muzyka
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 16 czerwca 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 18
16 czerwca 2023 Białystok 18
Psychologia
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 30 lipca 2023, Miasto: Zambrów, Godzin: 16
30 lipca 2023 Zambrów 16
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 23 czerwca 2023, Miasto: kleosin, Godzin: 20
23 czerwca 2023 kleosin 20
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 23 czerwca 2023, Miasto: kleosin, Godzin: 10
23 czerwca 2023 kleosin 10
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 2 czerwca 2023
Wygasa: 23 czerwca 2023, Miasto: kleosin, Godzin: 10
23 czerwca 2023 kleosin 10