7 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 82/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”

w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”

Na podstawie § 25 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 59/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej” załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r., nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Załączniki