16 listopada 2023

Zarządzenie Nr 73/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Wojewódzkiej do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty [1] oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Konkursu dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej” zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Wojewódzką do oceny zgłoszeń do Konkursu dla nauczycieli
pn. „Sprawiedliwi z Markowej”, w następującym składzie:

 1. Małgorzata Palanis – członek zespołu, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku,
 2. Małgorzata Lipińska – członek zespołu, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku,
 3. Krzysztof Henryk Ostrowski – członek zespołu, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku,
 4. Andrzej Korolczuk – członek zespołu, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku,
 5. Magdalena Dzienis-Todorczuk – członek zespołu, przedstawiciel Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

§ 2. Zadaniem zespołu jest ocenienie przesłanych zgłoszeń, według kryteriów zawartych
w Regulaminie Konkursu dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dla nauczycieli historii oraz innych przedmiotów pracujących
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) położonych na obszarze województwa podlaskiego, wyłonienie trzech najlepszych, ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listę trzech najlepszych projektów edukacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r., nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.