10 maja 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Załączniki

Bilans
Data: 2019-05-10, rozmiar: 230 KB
Rachunek zysków i strat
Data: 2019-05-10, rozmiar: 225 KB
Fundusz jednostki
Data: 2019-05-10, rozmiar: 220 KB
Informacja dodatkowa
Data: 2019-05-10, rozmiar: 259 KB