15 marca, 2023

15 marca 2023

Zaproszenie na konferencję pt. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi – bezpieczeństwo młodzieży”

Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla młodzieży województwa podlaskiego   Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w ramach zadań przewidzianych w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024, organizuje konferencję pt. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi-bezpieczeństwo młodzieży”, która odbędzie się w 22 marca 2023 r. w godz. 9 30 – 13 45 w sali […]