7 marca, 2023

7 marca 2023

Przedłużenie terminu zgłoszeń XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski ogłasza  kolejną edycję organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego na opowiadanie napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Termin zgłoszenia przedłużono do  12 kwietnia  2023 roku. Teksty młodych pisarzy powinny opisywać jedną z poniższych kwestii: własne doświadczenie sportowe, fabularyzację losów znanych sportowców, ideę fair play i szacunku dla innych, radość z ruchu, […]

7 marca 2023

XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXVII Ogólnopolskim i XLI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2023”. „Lipa” to konkurs literacki, który odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. Nie ma w nim gradacji nagród, a każda z nagrodzonych osób […]

7 marca 2023

XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka ponownie zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Celem ww. Konkursu jest m.in. rozwijanie wiedzy uczniów na temat […]

7 marca 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie: […]