7 marca 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  3. Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji.

§ 2.

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.