kwiecień 2023

27 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 37/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie: 1) Wioletta Kowieska – przewodnicząca komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, 2) Anna Sidorowicz – członek […]

27 kwietnia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571). I.  Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku letniego dzieci i […]

26 kwietnia 2023

Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego – relacja z konferencji

W dniu 19 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty odbyła się wojewódzka konferencja pt. „Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i  zadania pedagoga specjalnego” skierowana do pedagogów specjalnych z przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Głównym celem spotkania było wskazanie roli i zadań pedagoga specjalnego  jako odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby dzieci […]

25 kwietnia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571). I.  […]

25 kwietnia 2023

IT Fitness Test 2023

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym w naszym kraju przez Związek Cyfrowa Polska IT Fitness Test 2023, czyli badaniu umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak: • sprawne korzystanie z Internetu, • bezpieczeństwo i systemy komputerowe, • narzędzia do współpracy i media społecznościowe, • narzędzia biurowe, • […]

21 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji […]

21 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym […]

20 kwietnia 2023

XVI konkurs plastyczny ,,Mój pamiętnik”

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku już po raz szesnasty organizuje Konkurs Plastyczny pn. „Mój pamiętnik” inspirowany twórczością wybitego artysty Ludomira Sleńdzińskiego. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy malarskiego pamiętnika artysty i stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu. Tym razem Konkurs odbywa się pod hasłem „Mój pomysł na ścianę – projektujemy murale”, a uczestnikom […]

20 kwietnia 2023

Stypendia pomostowe

3 kwietnia 2023 r.  została ogłoszona XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od dwudziestu jeden lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd  18 400 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia. W roku akademickim 2023/24 blisko 800 […]

19 kwietnia 2023

Program rządowy „Aktywna tablica” – edycja 2023

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” w 2023 roku W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Obowiązujące terminy: W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące […]

14 kwietnia 2023

Bądź Unplugged – program profilaktyczny

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Bądź Unplugged”. Program znajduje się na liście programów rekomendowanych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej […]

13 kwietnia 2023

Ruch i zdrowe żywienie w szkole – szkolenie e-learningowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” (IV edycja). Jest ono adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szkolenie ma charakter samokształceniowy i […]