kwiecień 2023

27 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 37/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie: 1) Wioletta Kowieska – przewodnicząca komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, 2) Anna Sidorowicz – członek […]

27 kwietnia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571). I.  Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku letniego dzieci i […]

25 kwietnia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571). I.  […]

21 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji […]

21 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym […]

13 kwietnia 2023

Ruch i zdrowe żywienie w szkole – szkolenie e-learningowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” (IV edycja). Jest ono adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szkolenie ma charakter samokształceniowy i […]

12 kwietnia 2023

Droga do Szoah – kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście – konferencja w Państwowym Muzeum na Majdanku

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Państwowe Muzeum na Majdanku zapraszają dyrektorów szkół, placówek oświaty, a także pracowników instytucji kultury do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt „Droga do Szoah – kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście”, która odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, […]

12 kwietnia 2023

Etyka w szkole – refleksje i wyzwania – konferencja ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli etyki oraz języka polskiego na konferencję nt. Etyka w szkole – refleksje i wyzwania, która odbędzie się 24 i 25 kwietnia w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Aby móc wziąć udział w konferencji, należy uprzednio dokonać rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6846 Informacje o konferencji: https://www.ore.edu.pl/2023/04/konferencja-etyka-w-szkole-refleksje-i-wyzwania/

11 kwietnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

5 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

4 kwietnia 2023

Sprawozdania finansowe za 2022

Załączniki Bilans jednostkowy Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 216 KB Rachunek zysków i strat jednostkowy Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 212 KB Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 207 KB Informacja dodatkowa jednostkowa Roczny 2022 Data: 2023-04-04, rozmiar: 247 KB Pobierz wszystkie pliki