10 marca, 2023

10 marca 2023

Lista organów prowadzących, którym w 2023 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne na terenie województwa podlaskiego, którym w 2023 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  L.p. Nazwa organu prowadzącego Nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego Kierunek interwencji Kwota wsparcia w zł 1 POWIAT MONIECKI TECHNIKUM W MOŃKACH 3.2. […]

10 marca 2023

II edycja Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

W dniu 27 lutego 2023 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, inaugurujące II edycję Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań związanych z historią rodziny, kulturą i […]

10 marca 2023

Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim nt. – „Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw” – 15 kwietnia 2023 r., w godzinach 10:00-13:15 w Strefie Nauki, ul. Stefana Okrzei 5 w Sandomierzu. Rejestracja i więcej informacji na stronie: […]

10 marca 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

9 marca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 (Dz. U. poz. 441).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Załączniki Tekst rozporządzenia Data: 2023-03-10, […]