sierpień 2021

31 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr  55 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia   31  sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 1-3 […]

31 sierpnia 2021

,,Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. W ramach programu organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży mogą ubiegać się o dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia wycieczki mogą być organizowane dla trzech grup wiekowych – uczniów klas I-III oraz klas IV-VII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół […]

31 sierpnia 2021

Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Zbrodni Pomorskiej i Obławie Augustowskiej

Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Zbrodni Pomorskiej i Obławie Augustowskiej Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang zapraszają dyrektorów szkół lub placówek, nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców, przedstawicieli samorządów terytorialnych i wszystkich zainteresowanych na konferencję popularnonaukową „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Zbrodni Pomorskiej i Obławie Augustowskiej”, […]

31 sierpnia 2021

Ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”. Konkurs podejmuje problematykę katyńską i jest skierowany do młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy konkursowej w jednej z następujących kategorii tematycznych: Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie […]

31 sierpnia 2021

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”- IV nabór wniosków do projektu

IV  (OSTATNI) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni  już  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w  systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. […]

30 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1571).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

30 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1570).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

27 sierpnia 2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Numer ogłoszenia: 80865 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół […]

27 sierpnia 2021

Szkolenia TIK w ramach projektu „Lekcja:Enter” dla nauczycieli Województwa Podlaskiego

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń […]

26 sierpnia 2021

XII edycja programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku szkolnym 2021/2022 realizuje kolejną edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie […]

26 sierpnia 2021

Przygotowania do nowego roku szkolnego – narada Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek.

Przygotowanie bezpiecznego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej to jeden z tematów dzisiejszej narady online Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego. Pani Kurator Beata Pietruszka przypomniała, że w pierwszym tygodniu września w szkołach zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca szczepień. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze  informacyjno-edukacyjnym. W […]

26 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1562).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.