25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.