27 sierpnia 2021

Szkolenia TIK w ramach projektu „Lekcja:Enter” dla nauczycieli Województwa Podlaskiego

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli.
Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym
W województwie podlaskim szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizują trzy podmioty:

 

  1. Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, który zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w szkoleniach z TIK. Celem bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Podlaskiego” jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z terenu województwa podlaskiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Więcej informacji o projekcie na stronie http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

lub https://lekcjaenter.pl oraz bezpośrednio u osób koordynujących projekt:
– Dyrektor IDN „S”
Wojciech Jaranowski, tel. 603 090 888, e-mail: idnsolidarnosc@wp.pl
– Koordynator projektu grantowego na województwo podlaskie z ramienia IDN”S”
Agnieszka Pietraszko-Gryń, tel. 537 007 273, e-mail: pietraszko-gryn@wp.pl
– Specjalista d.s. rekrutacji
Agnieszka Zielenkiewicz, tel. 501 339 021, e-mail: zielenkiewicz69@tlen.pl

Załączniki:

  1. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Sp. z o. o. serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym Podlaskie z TIK. Oferowane szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.lechaa.pl/lekcjaenter/ oraz pod nr tel. 666 261 607.

Załącznik:

  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Załączniki

Załącznik. informacje na temat projektu
Data: 2021-08-27, rozmiar: 169 KB