26 sierpnia 2021

Przygotowania do nowego roku szkolnego – narada Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek.

Przygotowanie bezpiecznego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej to jeden z tematów dzisiejszej narady online Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego.
Pani Kurator Beata Pietruszka przypomniała, że w pierwszym tygodniu września w szkołach zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca szczepień. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze  informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje rodziców, tak by w trzecim tygodniu września mogły ruszyć szczepienia uczniów. Nasze wspólne działania pozwolą ograniczyć ryzyko szerzenia się wirusa, a zarazem zapewnią bezpieczny pobyt w przedszkolach, szkołach i placówkach podkreśliła Pani Kurator.
Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pan Maciej Bogdan Olesiński przekazał podstawowe informacje dotyczące planowanej akcji szczepień uczniów. Poinformował, że w chwili obecnej w województwie podlaskim funkcjonuje 305 punktów szczepień, ale jak zauważył, liczba ta codziennie ulega zmianie, gdyż rejestrowane są nowe punkty.
Narada była również poświęcona założeniom nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz wnioskom i rekomendacją wynikającym z roku poprzedniego. Pani Wicekurator Barbara Buraczewska omówiła kierunki polityki oświatowej państwa określone na nowy rok szkolny.  Zwróciła uwagę dyrektorom szkół m.in. na potrzebę modyfikacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką zakaźną.

Prezentacja Narada PKO
Prezentacja NBP