27 sierpnia 2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 80865
Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)
w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:
Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

Wynik rekrutacji:

  1. Imię i nazwisko: Marta Kramkowska
    Miejscowość: Białystok