24 sierpnia 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 czerwca 2023 roku ustalił kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce
Nadzór pedagogiczny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024

Załączniki