5 grudnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 78/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 21/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do  niniejszego zarządzenia,
 2. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 78/2023

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 4 grudnia 2023 r.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Wielgat Beata Ewa – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO:

I. Wydział Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 1. Brzozowski Marek Krzysztof – starszy wizytator,
 2. Chomicka Bożena – starszy wizytator,
 3. Czyżewska Grażyna – starszy wizytator,
 4. Dmowska Ewa – starszy wizytator,
 5. Granacka Olga – starszy wizytator,
 6. Grzybowska-Pawlak Renata – wizytator,
 7. Iwanicka Agnieszka Anna – wizytator,
 8. Kaźmierczak Barbara Irena – starszy wizytator,
 9. Korecka Ewa – starszy wizytator,
 10. Kramkowska Marta – wizytator,
 11. Malecka Renata – wizytator,
 12. Marek Hanna – starszy wizytator,
 13. Murawska Jolanta – starszy wizytator,
 14. Ozorowska Barbara – starszy wizytator,
 15. Postołowicz Agnieszka – starszy wizytator,
 16. Smaka Karina Anna – wizytator,
 17. Sutkowska Danuta – starszy wizytator,

II. Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 1. Borowska Ewa – wizytator,
 2. Domas Krzysztof – starszy wizytator,
 3. Korolczuk Andrzej – starszy wizytator,
 4. Lipińska Małgorzata – starszy wizytator,
 5. Mosiek Tadeusz Andrzej – starszy wizytator,
 6. Ostrowski Krzysztof Henryk – starszy wizytator,
 7. Palanis Małgorzata – starszy wizytator,

III. Delegatura w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 1. Polkowska Martyna – starszy wizytator,
 2. Pusz Jadwiga – starszy wizytator,
 3. Sidor Izabela – starszy wizytator,
 4. Truszkowska Joanna Agata – wizytator,
 5. Zalewski Bogdan – starszy wizytator,
 6. Zapert Izabella – starszy wizytator,
 7. Zaremba Bogusław Antoni – wizytator,

IV. Delegatura w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 1. Bukowska Małgorzata – wizytator,
 2. Juchniewicz Grażyna – starszy wizytator,
 3. Markowska Ewa – starszy wizytator,
 4. Modzelewski Radosław – wizytator
 5. Orzechowski Marcin – wizytator,
 6. Wasilewska Marta – wizytator,
 7. Wiśniewska Daria Julita – wizytator.

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 78 /2023

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 4 grudnia 2023 r.

 WYKAZ OSÓB DO PROTOKOŁOWANIA POSIEDZEŃ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY WOJEWODZIE PODLASKIM:

 1. Bielińska Monika – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 2. Łapińska Marta – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 3. Ameljan-Szymańska Izabela – referent w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 4. Muczyńska Magdalena – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.