8 października 2019

Zarządzenie nr 77/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik: Plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki