24 września 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – wrzesień 2019

W numerze:

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny

Spotkania Pani Beaty Pietruszki – Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek woj. podlaskiego

Europo, jesteśmy z Tobą

Jubileusz 15-lecia MODM – kilka refleksji nestora placówki

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z Litwy

Edukacja zawodowa zorientowana na rynek pracy

Zawracanie głowy jest potrzebne

Certyfikowani w województwie podlaskim

Podlaskie Ekoludki edukują się w terenie

Dzieciaki z klasą

Innowacja pedagogiczna „Mój Tata-Ekspert” w Bajkowej Krainie

Wolontariat i profilaktyka

Edukacja Włączająca – prawne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Załączniki

PWO_wrzesień_2019
Data: 2019-09-24, rozmiar: 38 MB